Mixed Drawings just for fun! / Gemischte Zeichnungen 

 

                             

 

                          

                            Impressions of England   Ink / Tinte  on Paper A4 

 

 

                                        

                                             Shell           A4 Bleistift 

 

 

                                 

                                                     

                                                               A4  Bleistift      Dads Slippers    

 

 

 

                               

                                  Modern 1   A4                                       Modern 2    A4    

 

 

 

                                        

                                         Modern Mannlies  A4 

 

 

                                   

                                   On the Beach     A4                                       Familien   A4